Meerjarig beleidsplan

Vereniging Zichtbaar heeft als doel het ondersteunen van blinden en slechtzienden.

Vereniging Zichtbaar is een contactgroep/lotgenotengroep voor blinden en slechtzienden.

Vereniging Zichtbaar biedt steun bij de omgang met hulpmiddelen het verrichten van al wat hiermee verband  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vereniging Zichtbaar werft fondsen en heeft daarvoor een cursus gevolgd bij Zorgbelang Brabant.

Vereniging Zichtbaar werft vermogen door:

     - het innen van contributie van de leden.

     - het verkrijgen van subsidies

     - schenkingen van fondsen en legaten.

     - donaties.

     - de eigen bijdrages van de leden bij activiteiten.

     - vergoeding door SGPV van bepaalde kosten en kosten die behoren bij een bepaalde activiteit.

Het vermogen van vereniging Zichtbaar wordt beheerd door de voorzitter en de penningmeester. Het vermogen wordt besteed aan:

     - activiteiten die ten goede komen aan de leden.

     - vaste lasten zoals zaalhuur

     - attentie voor een spreker

     - attentie voor de leden bij  een bijzondere gebeurtenis.

     - algemene kosten zoals kantoorkosten

     - reclamekosten

     - aanschaf hulpmiddel die eigendom is van de vereniging

     - reiskosten die gemaakt zijn voor de vereniging

     - bankkosten