ANBI

Vereniging Zichtbaar! is een ANBI-instelling

De vereniging Zichtbaar! is een vereniging van en voor mensen met een visuele beperking. Zij stelt zich ten doel om mensen met een visuele beperking met elkaar in contact te brengen om hen zo uit hun isolement te halen en onderling ervaring en kennis uit te wisselen. Periodiek worden er voordrachten gehouden over onderwerpen die voor de leden van belang kunnen zijn. ook worden enkele malen per jaar ontspanningsactiviteiten georganiseerd afgestemd op de belangstelling en mogelijkheden van de leden. De activiteiten van de vereniging Zichtbaar! richten zich in het bijzonder op inwoners van de gemeente Veldhoven.

Een ANBI-instelling is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De erkenning betekent dat Zichtbaar! is vrijgesteld van het betalen van schenkbelasting en erfbelasting. De vereniging hoeft over giften dus geen belasting te betalen en de schenker hoeft geen schenkbelasting te betalen. 

Vereniging Zichtbaar! is door het ministerie van Financiën erkend als Algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnr NL65 RABO 0179 1908 65 tgv Vereniging Zichtbaar. 

Wilt u meer informatie over het overmaken van een gift, neemt u dan contact met ons op!

 logo anbi

 

Meer informatie over de financiële situatie van vereniging Zichtbaar hebben we vermeld in het door de Belastingdienst verstrekte standaardformulier.

U vindt dat formulier hier: