Nieuws

Unieke pilot voor blinden
en slechtzienden in Veldhoven

Als enige gemeente in Brabant heeft Veldhoven een stemlokaal ingericht waar blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. Deze voorziening vindt u bij de Severinus. Om de Veldhovenaren met een visuele beperking die geen vervoer kunnen regelen bij het stemlokaal te krijgen, organiseert de gemeente een vervoersmogelijkheid.

Hoe werkt het?
Over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. U krijgt vervolgens via een koptelefoon die is aangesloten op de zogenoemde soundbox te horen welke partijen er op de lijst staan. Met hulp van knoppen kunt u aangeven van welke partij de kandidaten moeten worden voorgelezen. U voelt op de mal welke kolom u moet hebben voor de juiste partij, door te tellen. Vervolgens telt u - weer met de vinger- het aantal rijen om de juiste kandidaat te kunnen aankruisen. Om het tellen te vereenvoudigen, is er na elke vijf kandidaten een duidelijk voelbaar streepje geplaatst. Met het potlood maakt u tenslotte het gewenste vakje rood. 

Vervoer

Wellicht is stemlokaal Severinus niet het dichtstbijzijnde stemlokaal voor u. Ook stopt er geen openbaar vervoer voor de deur van de Platanenlaan 28. Daarom regelt de gemeente desgewenst het vervoer. U kunt hiervoor vanaf 14 maart 2018 bellen met Cordaad op nummer 040 2536789. Uw verzoek wordt dan ingepland.

 

------------ 

Op woensdag 21 februari 2018 gaat vereniging Zichtbaar! naar het Edah museum in Helmond.

 

 

 

5 JARIG BESTAAN VERENIGING ZICHTBAAR!

 Op zaterdag 9 december vieren wij het 5 jarig bestaan van vereniging Zichtbaar!

Dit vindt plaats in ontmoetingscentrum de Ligt en begint om 14.00 uur.

Hiervoor zijn alle leden en vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met l  

 

 

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers heeft de prijs van erkenning "Eén van Veldhoven" uitgereikt aan Zichtbaar!.

Op woensdag 20 januari 2016 heeft wethouder Mariënne van Dongen-Lamers de prijs van erkenning Ëén van Veldhoven" uitgereikt aan Zichtbaar!.

Jan Huybers nam de prijs, als voorzitter van Zichtbaar! in ontvangst. De prijs, een mooi beschilderd beeldje in de vorm van het cijfer 1 is gemaakt door kunstenaar Raimond Wouters van Severinus.

Hieronder is de tekst te lezen van het bij de prijs behorende certificaat en zie ook de foto's van de uitreiking onder de rubriek "foto's".

 


Zichtbaar!

verdient het kunstwerk Eén van Veldhoven, gemaakt door kunstenaar Raimond Wouters, omdat Zichtbaar! zich op een laagdrempelige manier en zonder winstbejag inzet voor inwoners van Veldhoven die blind zijn of slecht zien. Zichtbaar! levert zo een waardevolle bijdrage aan een vitale Veldhovense samenleving.

Zichtbaar! maakt het voor blinden en slechtzienden mogelijk elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en adviseren. De vereniging maakt activiteiten toegankelijk voor deze groep die anders niet haalbaar zijn, zoals museumbezoek of een wandeling in de natuur. Deze mensen kunnen niet altijd aansluiten bij reguliere verenigingen en worden door anderen vaak niet begrepen. Anderen zien immers niet altijd dat iemand slecht ziend is.  

De vereniging is met name zo bijzonder omdat de leden elkaar helpen en adviseren hoe gewone dagelijkse dingen te blijven doen terwijl het zicht steeds minder wordt. Ook behartigt de vereniging de belangen van álle mensen met zichtproblemen en is zij steeds op zoek naar mensen uit de doelgroep die Zichtbaar! nog niet kennen, met het doel hen bij te staan.

Aldus is besloten op 6 januari 2016 te Veldhoven

Peter Bogers
voorzitter toewijzingscommissie
Eén van Veldhoven