Privacyverklaring

  PRIVACYVERKLARING VERENIGING ZICHTBAAR!

 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Zichtbaar! van haar leden en vrijwilligers verzamelt.

Indien u lid wordt van Zichtbaar! of om een andere reden persoonsgegevens aan Zichtbaar! verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging Zichtbaar! p/a Hoornven 13, 5509 LL Veldhoven                                 tel. 040-2351789
Liset Neggers, secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt Zichtbaar! en voor welk doel
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam

  1. b) adresgegevens
    c) telefoonnummer, e-mailadres      
  2. d) bankrekeningnummer (indien u per bank betaalt)

Zichtbaar! verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor contact over de registratie van uw persoonsgegevens en eventuele verandering daarvan, aan- en afmelden voor activiteiten die door Zichtbaar! worden georganiseerd, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie.
b)het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Zichtbaar!
d)om betalingen van b.v. lidmaatschap af te wikkelen.

  1. Beeldmateriaal

Bij onze vereniging laten wij met beeldmateriaal (voornamelijk foto’s maar soms ook video’s) zien waar wij mee bezig zijn. Beeldopnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden bijvoorbeeld de jaarlijkse wandeling of tijdens andere uitstapjes. Wij gaan op een zorgvuldige manier om met deze beeldopnames. Met als doel om leden en potentiele leden van vereniging Zichtbaar! te informeren en te laten zien wat zichtbaar als vereniging is en wat zij haar leden te bieden heeft. D.m.v. een toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij hiervoor uw beeltenis mogen gebruiken.

  1. Bewaartermijnen

Zichtbaar! verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Inzagerecht

Via het secretariaat van Zichtbaar! kunt u een verzoek indienen om

uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten

verwijderen.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.zichtbaarveldhoven.nl  bekend gemaakt.

Veldhoven, 30 juni 2018

Vereniging Zichtbaar!