Informatie

Op initiatief van Jan Huybers voorzitter van vereniging Zichtbaar! en Han de Waard van de firma Slechtziend.nl is er medio oktober 2017 de gebruikersadviescommissie opgericht.

De vereniging Zichtbaar! staat voor het behartigen van de belangen voor blinden en slechtzienden in Veldhoven en omstreken.

Slechtziend.nl is distributeur van hulpmiddelen voor deze categorie.

Gezamenlijk hebben zij de handen ineen geslagen met als doel het beoordelen van hulpmiddelen.

 

Eerstvolgende vergadering veijdag 11 januari 2019 om 10.00 uur