18 april 2019

 Bezoek aan het Geitenboerke op de Toterfout

vertrek 13.30 uur vanaf de Ligt